PERİYODİK SAĞLIK TARAMALARI

 1. Personelin ilk işe girişlerinde,
 2. Personel iş değiştirdiğinde,
 3. Personelin görev alacağı işyerine uygun sağlık durumuna sahip olup olmadığının tespit edilmesi,
 4. Görev yapacak personelin hastalık geçmişinin tespit edilmesi,
 5. İşletmede halen çalışan personellerin sağlık durumlarının takip edilmesinde,
 6. Personellerin işyerlerinde departman değiştirmeleri durumunda,
 7. İş kazası geçirmiş olan personellerin belirli periyodlarda,
 8. Meslek hastalığı riski ile karşı karşıya olan personellerin belli zaman aralıklarında,
 9. Çalışanların bireysel özelliklerine göre sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi,
 10. İşyerinin risk sınıfının değiştiğinde ya da personelin risk sınıfı farklı bir departmanda görevlendirilmek istenmesi durumunda,
 11. Az tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde en fazla 5 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en fazla üç yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise yılda bir defa,
 12. Gerektiğinde İşyeri hekimi tarafından talep edildiğinde,
 13. İş kazası geçirmiş olan personelin işe dönüşünde,
 14. Meslek hastalığı geçirmiş tedavisi yapılmış olan kişilerde yine işe dönüşlerde,
 15. Personellerin sağlık durumlarının düzenli ve sistematik olarak takip edilmesi gerektiği durumlarda,
 16. Bulaşıcı hastalık riskinin ortaya çıktığı durumlarda,
 17. Kimyasal maddeler ile diğer zararlı olabilecek maddelerle çalışmakta olan personellerin,
 18. Kan tetkikleri, akciğer filmi, hepatit – hıv testi,Covid 19 PCR Antikor Tesleri ve işin gereği ihtiyaç duyulan tüm sağlık taramaları,
 19. Çalışanın işe devam ettiği sürece işyeri hekiminin gerekli gördüğü zamanlarda ve belirli periyotlarda,

Sağlık Taramaları gerçekleştirilir. Sonuç, bir rapor halinde hazırlanarak hem personele hem de işverene sunulur. Kişilerin özel hayatlarının korunması amacı ile sağlık raporları gizli tutulmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetlerimizden bazıları;

Covid19 Testi (PCR-Antikor Testi)

İşe Giris raporları Ek-2 formu

 

Mobil Sağlık Taramaları;

 • Akciğer Grafisi
 • Hemogram
 • İşitme Testi (Odiometri)
 • Solunum Fonksiyon Testi SFT
 • EKG
 • Portör Taramaları
 • Aşı Uygulamaları

Son Günlerde Covid 19 testlerindeki yoğun talepler doğrultusunda, isteğe bağlı olarak PCR sürüntü yada Antikor testlerini anlaşmalı laboratuvarlarla 24 saat içinde E-Nabız sistemine işleyerek vermektedir.

3697