İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

İlk yardım eğitimleri “İlk Yardım Yönetmeliği” kapsamında 4 ayrı eğitim programı halinde verilebilmektedir.

İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen az tehlikeli sınıfta her 20 personel için 1 kişi, tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 15 personel için 1 kişi, çok tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 kişi olmak üzere, “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcı bulundurulması zorunludur. Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalı ilk yardım eğitimleri verme yetkisi almış bir kuruluştur.

İlk yardım eğitimleri “İlk Yardım Yönetmeliği” kapsamında 4 ayrı eğitim programı halinde verilebilmektedir.

temel-ilkyardim-egitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi (16 saat/2 Gün) :

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunmak isteyen herkes Temel İlk Yardım Eğitimi alabilir.

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 3 yıl geçerli ilk yardım sertifikası verilmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi ile kendiniz, yakınlarımız ve işletme çalışanları için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenebilir, acil durumlarda doğru ve bilinçli

uygulamalarda bulunarak insanlara yardımcı olabilirsiniz.

Sertifika Güncelleme Eğitimi (8 saat/1 Gün):

Daha önceden ilk yardım sertifikası almış kişilere, verilen 8 saatlik eğitim sonrası eski sertifikalarının süresi 3 yıl uzatılmaktadır. İlk Yardım Güncelleme eğitimine katılabilmek için ilk yardım sertifikanızın aslı gerekmektedir.

İlk yardım sertifikanızın 3 yıl geçerlilik tarihi dolduktan sonra ilk yardım güncelleme eğitimine katılabilirsiniz

Bilgilendirme Eğitimleri (4-8 saat):

Kişi veya kurumların isteklerine yönelik İlk yardım bilgilendirme eğitimleri verilmekte olup, eğitim sonunda katılımcılara “Katılımcı Belgesi” düzenlenmektedir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi (40 saat/5 Gün)  :

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 5 yıl geçerli sertifika verilmektedir. İlk yardım merkezlerinde ilk yardım eğitmeni olarak görev yapabilmek için toplam 40 saat temel ilk yardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursunu Tamamladıktan Sonra;

Sürücü Kurslarında ilk yardım eğitmeni olabilirsiniz.

Kendi İlk Yardım Merkezinizi  açabilir ve mesul müdür olabilirsiniz.

İlk Yardım Merkezlerinde part time ve/veya tam zamanlı eğitmenlik yapabilirsiniz.