İŞYERİ GÜVENLİĞİ NEDİR ? TIKLAYINIZ
İş gÜVENLİĞİ NEDİR ?
ZORUNLUMUDUR ?
1

İş Güvenliği Hizmeti; işverenlerinde, gerekli olan, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi gerektiği; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür. İş Güvenliği Hizmetlerinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde firmamız olarak boyut destek olmaktayız. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Yöntem OSGB, işletmelerin talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dâhilinde gerçekleştirmek üzere, sektördeki tehlike sınıfınıza göre gerekli sertifika sınıfına sahip İş Güvenliği Uzmanı personelleri ile sizlere hizmet vermektedir.

İŞ YERİ HEKİM HİZMETLERİ

Çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmak zorundadır.

iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.

acil  durum planlaması

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11. ve 12. maddeleri gereği, işverenlerin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını, uygun ekipman ve donanıma sahip ekiplerin oluşturulmasını ve eğitilmesİyle beraber, ilgili eksik hususların giderilmesine yönelik işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibata geçilmesini ve herhangi bir acil duruma karşı tüm çalışanların işletme sınırları haricindeki güvenli bir toplanma alanına sevki ile ilgili düzenlemeler yapmasını ön görür.

ilk yardım eğitimleri

İlk yardım eğitimleri “İlk Yardım Yönetmeliği” kapsamında 4 ayrı eğitim programı halinde verilebilmektedir.

İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen az tehlikeli sınıfta her 20 personel için 1 kişi, tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 15 personel için 1 kişi, çok tehlikeli işler kapsamında bulunan

GÜVENLİ İŞE BAŞLAMA REHBERİ

Yöntem OSGB olarak üretim aktivitelerimize geri döndüğümüzde çalışanlar olarak uymamız gereken kurallar.

Referanslarımız